logo

Wat doet Van Dalen & Van der Eijk?

Letselschade

De belangrijkste dienstverlening van Van Dalen & Van der Eijk is het in kaart brengen van het verlies aan verdienvermogen van zelfstandig ondernemers. Daarvoor moet een vergelijking worden gemaakt tussen de inkomsten die een ondernemer zou behalen indien hem het ongeval niet zou zijn overkomen en de feitelijke inkomsten die na ongeval nog resten. Onze werkwijze lichten wij elders op onze site toe. Wij werken uitsluitend op basis van een opdracht die door beide betrokken partijen in onderling overleg is vastgesteld. Door de onpartijdige positie wordt Marco van der Eijk meerdere keren per jaar benoemd tot deskundige door gerechtelijke instanties bij letselschadezaken.

Bedrijfsschade

Van Dalen & Van der Eijk heeft veel ervaring met het vaststellen van bedrijfsschaden die ontstaan na een onrechtmatige daad. Bij deze schade speelt winstderving eveneens een belangrijke rol, zowel door gemiste opbrengsten als door verhoogde kosten. Door een diepgaande analyse van de factoren die de resultaten van de onderneming bepalen, komen we tot een evenwichtig advies, waarmee partijen tot een goede regeling van de schade kunnen komen. Er wordt altijd op basis van een gezamenlijke vraagstelling van betrokken partijen gewerkt. Marco van der Eijk is ook in diverse bedrijfsschadezaken door gerechtelijke instanties benoemd als deskundige.

Mediation

Onpartijdigheid is in ons werk van het grootste belang om partijen richting een oplossing te kunnen helpen. Deze onpartijdigheid zet Marco van der Eijk ook in als mediator.

Arbeidsongeschiktheid

Daarnaast adviseert Van Dalen & Van der Eijk arbeidsdeskundigen, die de mate van arbeidsongeschiktheid vaststellen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De arbeidsdeskundige richt zich op de beperkingen die de ondernemer heeft, en wat die betekenen voor de werkzaamheden die hij in zijn bedrijf verricht. Van Dalen & Van der Eijk bepaalt op verzoek van de arbeidsdeskundige wat de economische waarde is van die arbeid. Ook beoordelen we in hoeverre er sprake is van inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

handwerk 2


Foto's op deze website zijn verzorgd door Peter Boer