logo

Mediation bij Van Dalen & Van der Eijk

Een andere manier om conflicten op te lossen

Om diverse redenen kunnen conflicten ontstaan tussen mensen en organisaties. Soms loopt zo'n conflict zo ver uit de hand, dat men er niet meer met elkaar uitkomt. De hulp van een buitenstaander kan dan nuttig zijn. Partijen kunnen aan een rechter om een vonnis vragen of een adviseur vragen om een bindend advies. Ook kan men kiezen om een bemiddelaar in te zetten die zich actief met de kwestie bezig houdt, en mee denkt over oplossingen.

Bij mediation leggen partijen de oplossing voor hun conflict niet in handen van een buitenstaander, zoals in bovenstaande procedures, maar werken ze samen aan een oplossing. Hierdoor houden ze zelf controle over de uitkomst. De mediator beperkt zich tot het, als een regisseur, begeleiden van de communicatie tussen partijen. Door zijn onpartijdige opstelling helpt hij partijen om inzicht te krijgen in de belangen van zichzelf en van de andere partij.

Mediation bij zakelijke geschillen

Door zijn jarenlange ervaring met ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf, heeft Marco van der Eijk veel inzicht in de vragen waar ondernemers voor staan. Na een gedegen opleiding bij het Mediation Trainingsinstituut, is hij zich gaan toeleggen op het begeleiden van zakelijke conflicten tussen ondernemers. Door zijn vriendelijke, maar besliste benadering helpt hij partijen om te zien waar hun belangen liggen. Door hen te laten zoeken naar waar de belangen elkaar overlappen, helpt hij hen om tot een gezamenlijke oplossing te komen waar beide partijen achter kunnen staan.

Onze kennis en ervaring met de financiŽle vraagstukken van zelfstandig ondernemers komen ook goed van pas bij geschillen tussen bankiers of verzekeraars en hun zakelijke cliŽnten. Graag helpen wij in dergelijke situaties om partijen samen aan een oplossing te laten werken.

Mediation voor sportverenigingen

Dat sport gepaard gaat met passie en emotie betekent soms ook dat binnen sportverenigingen spanningen kunnen ontstaan. Een mediator die begrijpt hoe sportverenigingen reilen en zeilen, kan in zulke situaties helpen om de communicatie weer in goede banen te leiden. Marco van der Eijk kent de gevoeligheden binnen sportverenigingen, door in diverse bestuurlijke functies bij sportorganisaties en zelf als sporter actief te zijn. Ook waar sportverenigingen in aanraking komen met overheden kunnen discussies ontstaan. Ook hier kan mediation uitkomst bieden.

Werkwijze bij mediation

Uitgangspunt bij mediation is dat alle partijen vrijwillig deelnemen. Dit wil niet zeggen dat het mediationproces vrijblijvend is. Deelnemen aan mediation betekent voor partijen dat zij zich zullen inspannen om samen tot een oplossing te komen. Wanneer partijen het samen eens zijn om via mediation aan de oplossing te werken, kunnen zij zich bij ons melden via onze contactgegevens. Partijen ontvangen vervolgens praktische informatie over het mediationproces. Indien partijen dit wensen kunnen eerst individuele intakegesprekken plaatsvinden. Dit is echter niet altijd nodig en het kan ook goed werken om direct met elkaar aan tafel te verkennen hoe de discussie in elkaar steekt.

Mediationreglement en gedragsregels

Bij mediations werken we volgens de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. In deze Gedragsregels zijn de fundamentele beginselen vastgelegd waaraan de mediator is gebonden (waaronder onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid). Voor meer informatie over het Mediationreglement en de Gedragsregels, zie de website van het MfN.

handwerk


Foto's op deze website zijn verzorgd door Peter Boer